Giấy chứng nhận

Nhà máy chúng tôi đã vượt qua NSCC, ISO9001, ISO14001, OHSAS và certifications.Besides khác, hoop bóng rổ của chúng tôi đã thông qua việc cấp giấy chứng nhận FIBA. giấy chứng nhận này là chứng nhận mức cao nhất trên thế giới. Chúng tôi là nhà máy thứ hai mà đã có nó ở Trung Quốc.

Bên cạnh đó, thiết bị cầu lông của chúng tôi cũng đã thông qua việc cấp giấy chứng nhận cầu lông quốc tế.