Služba

7b0c8b7f-8329-404a-a39d-0a1639565bf4

ZÁRUKA
LDK zajistit jeho produktů před možným poruchám a / nebo defektů v určité požadavky a běžným opotřebením podmínek.
Záruka je platná po dobu 1 roku ode dne doručení.

Rozsah záruky 
1. Záruka se vztahuje na opravu a výměnu částečné a / nebo tyto díly, které byly schváleny oběma stranami jako vadné v důsledku viditelných výrobní vady jen zboží.
2. Pojistné plnění vylučuje náklady přesahující přímé náklady na opravy a výměny, a za žádných okolností nesmí překročit původní hodnotu dodaného zboží.
3. LDK zaručuje jeho výrobek pod běžným opotřebením podmínek.

Výjimky tvoří Záruka
Záruka je vyloučena v následujících případech:
1. V případě, že hlášení o poruchách a / o vad byly provedeny více než 10 dnů po objevu. Toto podávání zpráv bude probíhat pouze písemně.
2. V případě, že ne udržet užívání zboží v rámci zamýšlené a určeného pro sportovní využití.
3. Pokud poškození nebo k poškození produktu v důsledku přírodních katastrof, požáru, záplav, silným znečištěním, extrémní povětrnostní podmínky, kontakt a vypuštění různých chemických látek a rozpouštědel.
4.Act vandalismu, nesprávné používání a zneužívání nedbalost obecně.
5. Po nahrazení a opravy byly provedeny třetí stranou před vydáním chyby a / nebo poruchu.
6. Po dokončení instalace nebyla provedena za uživatelské příručce, která nepoužívají kvalitní instalační příslušenství a materiály, jak je stanoveno podle LDK.

OEM a ODM
Ano, všechny detaily a design může být přizpůsoben. Máme profesionální konstruktéry s více než 12 let zkušeností.