Among Team - SHENZHEN LDK INDUSTRIAL CO., LTD.

Atong Team

Propesyonal nga Team:

"Ako ang tanan nga problema sa ugat
Ako ang tanan nga mga problema solver"
Kini ang walay kataposang kredo para sa matag LDK nga katawhan.
Dakong responsibilidad, misyon ug pagpanag-iya naghimo sa problema nga mas simple, kooperasyon mas sayon.Ang kabag-ohan ug serbisyo mao ang batasan sa matag kawani.