El nostre equip

Equip professional:

"Sóc tots els problemes d'arrel
Sóc tots els problemes solucionador"
Aquest és el credo etern per a cada poble LDK.
Una gran responsabilitat, la missió i la propietat fan que el problema més simple, més fàcil la cooperació. La innovació i el servei és l'hàbit de cada membre del personal.